Οδηγός επανάληψης της θεωρίας των Μαθηματικών Προσανατολισμού για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020


Περιεχόμενα
·       Ποιες αποδείξεις θεωρημάτων εξετάστηκαν στις πανελλαδικές από το 2000 έως το 2019, πόσες φορές και ποια έτη
·       Ποιοι ορισμοί εξετάστηκαν στις πανελλαδικές από το 2000 έως το 2019, πόσες φορές και ποια έτη
·      Ποιες ερωτήσεις του τύπου Σωστό – Λάθος εξετάστηκαν στις πανελλαδικές από το 2000 έως το 2019
·      Όλες οι εκφωνήσεις των θεωρημάτων του σχολικού βιβλίου, κατηγοριοποιημένες με βάση την κεντρική ιδέα που εφαρμόζουμε στην απόδειξή τους.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήσεις με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ GOOGLE CLASSROOM

Σημειώσεις Μαθηματικών Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού